Work in progress

28 maj, 2016 12:21

We have'nt updated for a while, so it may be time for that now. The work is in progress but due to lack of time in private, it has taken longer than expected. But we're still  here, still taking DNSBL requests by support@tornevall.net (with a SLA based on quick response time). Our SSL certificates are getting updated and currently, we're on A-level (referring to sslabs tests). The new platform is still only available offline, but since this text is written with the help of that platform, there is some kind of confirmation of the progress,

In the meantime, you may want to have a look at this link, if you need further support. The forum is currently low-frequently updated, so we need a kickstart with it.But it's still a community so it may be a good idea to take a look there.

Our documentation site is also up and running here.

To be continued...

DNS Blacklist – dnsbl.tornevall.org ?

27 februari, 2016 12:03

Since many of you visitors actually asked for it: Yes, it's still there. We are still alive. We are however a little bit delayed in our process. We're working on moving everything to the same domain, since SSL certificates cost. Having more than one wildcard certificate is way too inefficient - and that's why dnsbl.tornevall.org has been removed from our roadmap - for now.

So for the moment, all requests are handled manually: Removal requests can be sent to support@tornevall.net. Our primary SLA on this case is high, so hopefully you'll get a response as soon as possible (normally immediately up to 12 hours).

Our apologies

26 februari, 2016 11:51

It's a bit messy here right now, and has been since december 2015 - when our primary server died in a power failure. The server we're using is a highly temporary solution, while we're waiting to move out to a better place.


So, to answer your question: We're still alive - we're just reorganizing.

Take a look at this link, to get more information.

Christmas power failure

18 december, 2015 12:05

Our primary server just lost it's power completely, so everything has been moved to a new server. The most critcally required site has just fired up again, just a few hours after the power loss, so everything seems fine this far.

However, some sources needs a refactor and our platform has started to grow old (Slackware), the plans is also to upgrade all services. TornevallWEB v5 and TorneAPI v2 is planned and we're working on a new base ground to stand on.

To be continued...

RSSWatch kommer tillbaka i ny skepnad!

25 september, 2015 07:24

rsswatch_logo
Några av oss minns förmodligen RSSWatch, ett projekt som enligt besökstatistik under 2009-2010 blev omåttligt populärt bland framför allt en publik som följde bland annat bloggerskan Kissie. Under perioden då det begav sig uppfattades hon som kontroversiell, eftersom hon hade rykte om sig att manipulera sina besökares kommentarer. RSSWatch var ett system som kunde bekräfta detta genom full övervakning av bloggerskansinnehåll, där både inlägg och kommentarer granskades automatiskt kontinuerligt. Systemet gjorde dock ett smärre haveri en kommande period och lades ned efter att spegelbilderna av de bloggar som övervakades inte var optimerade för den trafik som skapades.


dump_understanding
Nu har beslutet tagits att åter gräva upp kvarlevorna - idéerna - från det förflutna. Behovet att övervaka bloggare, vars förmåga att ställa om klockslagen i sina inlägg för att verka snabbare än de egentligen är, har åter börjat komma krypande. Denna gången stannar det dock inte här. Vi kommer att fortsätta övervaka även andra intressen, där behoven finns, allt för att ge våra besökare en känsla av att alltid kunna få informationen så fort den publiceras, samt i samband med detta även få en möjlighet att se förändringar i innehållet och när publiceringarna i realiteten faktiskt har gjorts.


Projektet tillhandahålls av Tornevall Networks och har egen hantering på http://tracker.tornevall.net/projects/SNAP


Välkomna!