Log in Register account
 

Introduction

TornevallWEB v4 Deprecation

This site is currently rebuilding. Read here about it!

English version

Tornevall Networks is a non-profit non-organization - meaning, this site delivers private projects in the form of open source. We are located in Sweden, so it's ok to speak swedish. However, most of the docs provided is written in english, to keep the extended developer compatibility intact.

This is the central site where all the visual stuff will happens. If you like backend-stuff, you may want to look at our docs site aswell. The project-tracker for ongoing development, can be found at this site

Yes. The site are under construction and awaits more general translations.

Va?

Tornevall Networks är en ideell verksamhet, vilket innebär att den här platsen leverera privata projekt i formatet open source. Vi finns i Sverige, så det är okej att prata svenska. Det mesta i dokumentationen återges dock på engelska, för att bevara extern utvecklarkompatibilitet intakt.

Detta är den centrala platsen där alla visuella effekter äger rum. Vill du se mer backend-relaterat kan du även titta vidare på dokumentationen. Projekt-trackern för pågående utvecklingsprojekt, kan hittas här

Ja. Sidan är under konstruktion och inväntar lite mer generella översättningar.